Sayın Katılımcı,
Bu anket, Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından desteklenen, Alerji ile Yaşam Derneği ve İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü tarafından yürütülen Alerji ile Yaşam Akademisi projesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Projenin amacı ülkemizdeki alerjik çocukların ve ailelerinin yaşadığı sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik strateji geliştirmektir.

Yaklaşık 10 dakika sürecek bu ankete katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmanın amacına ulaşması için sizden beklenen, sorulara içtenlikle cevap vermenizdir.

Bu anketten elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanılacak olup kişisel hiçbir veri toplanmamaktadır. Eğer proje ile ilgili verilen bu bilgiler dışında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız sorularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.


İkamet ettiğiniz il ve ilçe: (örn: İstanbul-Beşiktaş)
Yaşınız:
Eğitim Durumunuz: (örn: ilk öğretim, ortaöğretim, lise, üniversite, yüksek lisans gibi)
Mesleğiniz:

Ailenizde görülen alerjik hastalıklar var mı?(Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)


Kaç çocuğunuz var?

Çocuklarınızdan kaçı alerjik?  Birden fazla çocuğunuzda alerjik bir hastalık varsa lütfen her bir çocuğunuz için yeni bir form oluşturun.

Alerjik Çocuğunuzun Doğum Yılı:

Doğum şekliniz (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Çocuğunuz ek gıdaya ne zaman başladı?

Çocuğunuzun Alerjik Hastalık/ları nedir?(Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Çocuğunuzdaki ilk belirtiler nelerdi? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)


Çocuğunuz ilk belirti gösterdiğinde kaç yaşındaydı?
Bu belirtiyi gördüğünüzde ilk ne yaptınız?(Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Tanı almak için kaç hastane/hekim ziyareti gerçekleştirdiniz?
Tanı alındığınızda çocuğunuz kaç yaşındaydı?
Tanı aşamasında sizi en çok zorlayan nokta ne oldu? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Tanı aldığınızda çocuğunuzun beslenmesi nasıldı? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Çocuğunuzun besin alerjisi var mı? Eğer varsa kendiniz hangi besinlere alerjisi olduğunu gözlemlediniz? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Düşündüğünüz besin alerjisi doktorunuz tarafından doğrulandı mı?
Tanı için hangi yöntem kullanıldı? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Tedavi süresince uygulamanız gerekenlerle ilgili yeterli bilgi edinebildiniz mi?
Tedavi süreciyle ilgili bilgileri kimden elde ettiniz?  (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Herhangi bir konuda eksik bilgi edindiğinizi düşündüğünüzde nereye başvurdunuz? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Kullanmanız gereken medikal cihazların kullanım ve bakım şekli için uygulamalı bir eğitim aldınız mı? Aldıysanız kimden? (nebülazatör, aerocahmber, adrenalin oto-enjektör gibi. Birden fazla seçim yapabilirsiniz)

Hastalığınızın tanı ve tedavisi ile ilgili internette arama yaptınız mı? Bulduğunuz bilgiler işinize yaradı mı?
Alerjik bir çocuk büyütürken hangi konularda zorluklarla karşılaştınız? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimine dair kaygı hissediyor musunuz?
Çocuğunuzu büyütürken herhangi bir psikolojik destek aldınız mı? Böyle bir destek almak isteseniz en öncelikli konunuz ne olurdu? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Alerjik hastalıklar konusunda toplum farkındalığının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
Alerjik hastalıklar konusunda kamusal tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
Alerjik çocuk aileleri için kurulacak Alerji ile Yaşam Akademisi’nde sizce hangi tür bilgiler yer alsa faydalı olacaktır? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)