Doğal Yaşam

Yarın sabah saat 11:00’de Kanal 360 Doğal Yaşam programında keçi sütü konusu işlenecek.
Biz de dernek olarak artmakta olan inek sütü alerjisini, neden bazı alerjik çocukların inek sütüne reaksiyon göstermelerine karşın keçi sütünü tolere edebildiklerini anlattık. Çekimlerde bize eşlik eden üyemiz Bahar Karaca Ergen ve 3,5 yaşındaki oğlu Toprak’a tekrar teşekkür ederiz.
#alerji #besinalerjisi #gidaalerjisi #sutalerjisi #ineksutualerjisi #kecisutu #kecipeyniri #keciyogurdu #AlerjiileYasamPlatformu #AlerjiileYaşamDerneği #alerjikbebek #alerjikcocuk #alerjikanne